skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

На 19 ноември 2019 г. ученици от XIIД и техният ръководител, г-жа Ферихан Ахмедова – учител по икономически дисциплини, проведоха изнесен урок в „Монтюпе“ ЕООД. Онагледени бяха темите „Производствен процес и производствен цикъл“, „Организационни типове на производство в предприятието“ и „Форми на организация на производствения процес“.

Учениците бяха посрещнати изключително радушно. След проведен инструктаж на място и осигурени лични предпазни средства бяха разделени на две групи. Докато едната група разглеждаше производството, на другата група бе изнесена презентация. След това втората група влезе в производствения участък, а първата наблюдава презентация.

Учениците останаха впечатлени, както от същината на производствения процес, така и от изключителния професионализъм на екипа в предприятието.

Автор: Ферихан Ахмедова

Back To Top