skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Съобщение

Уважаеми зрелостници, заповядайте на 21 юни 2019 г. в 11:00 ч. в ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе да получите дипломи за завършено средно образование и свидетелства за придобита професионална квалификация.

Back To Top