skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Прием на ученици в VIII клас в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

2019-2020 учебна година

                                                                   Ход на събитията

 1. 3 – 5 юли 2019 г. – записване за участие в I класиране в МГ „Баба Тонка“ – Русе и всички основни училища
 2. 11 юли 2019 г. – обявяване на резултатите от I класиране
 3. 12 юли 2019 г., 15 юли 2019 г. и 16 юли 2019 г. – записване в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе на приетите ученици на I класиране
 4. до 18 юли 2019 г. – обявяване на резултатите от II класиране
 5. 19 юли 2019 г. – 22 юли 2019 г. – записване на приетите в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе на II класиране
 6. 23 юли 2019 г. – РУО – Русе обявява незаетите места.
 7. 24 юли 2019 г. – 25 юли 2019 г. – подаване на документи за III класиране в РУО – Русе
 8. 30 – 31 юли 2019 г. – записване в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе на приетите на III класиране

 

Необходими документи при записване на приетите ученици

 

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016 година приетите ученици се записват в VІІІ клас в училището, като подават следните документи:

 • заявление до директора (бланка по образец);
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар.
Back To Top