skip to Main Content

Производствен стаж в ТД Дунавска на АМ

Производствен стаж в Териториална дирекция Дунавска

 Ученици от ПГИУ „Елиас Канети“ от специалност „Митническа и данъчна администрация“, „Оперативно счетоводство“ и „Икономика и мениджмънт“ от ХI клас провеждат производствената си практика в Териториална дирекция Дунавска към Агенция „Митници“ в град Русе за периода от 01 юли до 12 юли 2019 г.

            По време на стажа те ще се запознаят със спецификата на работа в Административен отдел, в Митнически пункт Пристанище и в отдел „Акцизна дейност“.

            Благодарим за съдействието и отзивчивостта на г-жа Ивайла Тачева – началник на отдел „Човешки ресурси“, във връзка с организацията на практиката на нашите ученици.

            На бъдещите служители в Агенция „Митници“ пожелаваме ползотворна работа!

 

Автор: Диана Дончева – ст. учител по икономически дисциплини

[Not a valid template]
Back To Top