skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Свободни места

Справка за свободните места в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе
към 15 юли 2019 за учебната 2018-2019 година
Паралелка Специалност Свободни места
08а 3430101 Банково дело 1
09а 3430101 Банково дело 2
10а 4820401 Електронна търговия 1
10б 3440301 Оперативно счетоводство 2
10д 3451204 Икономика и мениджмънт 2
11а 4820401 Електронна търговия 1
11б 3440301 Оперативно счетоводство 2
11в 3460101 Бизнес – администрация 1
11г 3440201 Митническа и данъчна администрация 3
Общо Общо за ПГИУ 15
Back To Top