skip to Main Content

Закупуване на униформи

Молим учениците, които нямат униформени пуловери, да си закупят такива от магазин „Нюанси“

на адрес ул. „Николай Здравков“ № 2, спирка Чайка (зад Лафка).

 

От ръководството на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

Back To Top