skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Свободни  места

Справка за свободните места в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

към 10.09.2019 г. за учебната 2019-2020 г.

 

Клас  Специалност Брой
места
     
X a Банково дело 1
XІ а Електронна търговия 1
XІ б Оперативно счетоводство 2
XІ д Икономика и мениджмънт 2
XІI а Електронна търговия 1
XІI б Оперативно счетоводство 2
XIІ в Бизнес администрация 1
XІI г Митническа и данъчна администрация 3
Back To Top