skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Родителски срещи VIII клас

Уважаеми родители на ученици в VIII клас,

На 19 септември 2019 г., четвъртък, от 18:30 часа ще се проведе родителска среща

в сградата на ПГ по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – Русе.

Back To Top