skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Конкурс за стипендии на фондация „Атанас Буров“

Конкурс за стипендии за учебната 2019-2020 г.

за ученици от професионални гимназии по икономика


Стипендията е в размер на 100 лв. и се изплаща за десетте учебни месеца.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
–           Отличен успех през всички години на обучение;
–           Участие в извънкласни форми на професионална подготовка;
–           Награди и отличия от регионални, национални и международни конкурси в областта на професионалната и общообразователна подготовка;
–           Участие в стажове по изучаваната специалност и в проекти.

Конкурсът ще протече през следните етапи:
·          До 4 октомври 2019 г., кандидатите изпращат  по пощата :
–           Мотивационно писмо за участие в конкурса, адресирано до Председателя на УС на фондация „Атанас Буров;
–     Попълнен и подписан формуляр (формуляр ще намерите на сайта на фондацията – www.atanasburov.org)  
–     Служебна бележка от гимназията за изисквания успех от всички класове.

Документите се изпращат на адрес:

 Фондация „Атанас Буров“ ”, За конкурса за стипендии

бул. „Кн. Александър Дондуков“ № 4-6 Пощенска банка, Служебен вход, ст. 301,

1000 София

 

От 7 до 16 октомври 2019 г., конкурсната комисия ще оцени кандидатите по показателите, посочени във формуляра и ще направи класиране.
Първите 20 кандидати  ще бъдат поканени  за среща с  комисията.
·          Между 22 и 25 октомври 2019 г., в гр. София ще се проведе среща на кандидатите с комисията. На кандидатите се поемат разходите за пътуване до София и обратно.
            По време на срещата ще се проведе дискусия по следната тема: „Българската икономика  днес и утре ”. След дискусията те ще разговарят с  комисията за плановете им за професионално  развитие, общоикономическа култура  и ценностна система.        

 

Одобрените кандидати ще бъдат обявени на сайта на фондация „Атанас Буров“ през ноември.
За допълнителна информация на тел: 02 811 6433; 02 811 6434 или на fnburov@postbank.bg     

Back To Top