skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Благодарствено писмо от Русенска търговско-индустриална камара

Във връзка с участието на ПГИУ „Елиас Канети“ в стажантска програма AppMode получихме от Русенска търговско-индустриална камара благодарствено писмо.

Back To Top