skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

График на изпити за самостоятелна форма на обучение, редовна сесия октомври-ноември 2019

№ по ред Изпит по: Дата Място Час
1 Български език и литература – ЗП – писмен – XII клас 21.10.2019 каб.312 10:00
2 Български език и литература – ЗИП – писмен – XII клас 22.10.2019 каб.312 10:00
3 Математикa – ЗП – писмен – XII клас 25.10.2019 каб.312 10:00
4 Свят и личност – ЗП – писмен – XII клас 29.10.2019 каб.312 10:00
5 Физическо възпитание и спорт – ЗП – практически – XII клас 31.10.2019 физк. салон, спортна площадка 16:00
6 География и икономика – ЗИП – писмен- XII клас 05.11.2019 каб.312 10:00
7 Чужд език по професията – английски език – ЗПП – XII клас
– писмен
– устен
08.11.2019 каб.312 10:00
13:10

 

 

Back To Top