skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Практикум по финансова математика „Анализирай това“

Ръководството на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе насърчава проекта Практикум по финансова математика „Анализирай това“ и изразява своята подкрепа катедрата по Приложна математика и статистика към Русенски университет „Ангел Кънчев“ да реализира предвидените дейности с активното участие на учители и ученици от ПГИУ „Елиас Канети“.

Смятаме, че дейностите по проекта ще спомогнат за повишаване на финансовата и икономическа грамотност на учениците и ще им осигурят възможност за придобиване на допълнителни познания, полезни за кариерното им ориентиране и развитие.

Нашето участие е част от проект на Русенски университет към програма „Знание и растеж“ 2019 г. на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.

Повече информация за практикума можете да намерите тук.

Back To Top