skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Практикум по финансова математика „Анализирай това“ стартира през ноември

                                                                   

 

На 9.11.2019 г. ще стартира практикумът по финансова математика „Анализирай това“ за ученици от 11-ти и 12-ти клас на русенските училища. Инициативата се реализира по програмата „Знание и растеж“ на фондация „Русе – град на свободния дух“ с подкрепата на фондация „Еконт“. Проектът се осъществява от екип на Русенски университет „Ангел Кънчев“, с подкрепата на елитните русенски училища МГ „Баба Тонка“, ПГИУ „Елиас Канети“, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ и СУ „Възраждане“. Това е второто издание на практикума, като през тази учебна година обхватът на темите е разширен, казусите са нови и се очаква да бъдат обхванати по-голям брой ученици. 

Практикумът ще представи накратко основни теми от финансовата математика и приложението ѝ в практиката, използвайки иновативни методи на преподаване. Той ще се проведе в Русенския университет на 9, 16 и 23 ноември от 10 до 16 ч. Желаещите да се включат могат да се запознаят по-подробно с темите, задачите и целите на проекта от брошурата.

В практикума могат да вземат участие ученици от 11-ти и 12-ти клас от всички русенски училища, записали се в онлайн формата за участие не по-късно от 31.10.2019 г. (https://forms.gle/QeMpMaL9geMLaqe97)

В момента на пазара на труда в Русе, а и в цялата страна, има дефицит на финансови анализатори. Русенски университет „Ангел Кънчев“ обучава такива специалисти (бакалаври) в уникалната за България специалност Финансова математика. Участниците в практикума ще получат възможността да се запознаят с практическите умения и възможностите за кариерна реализация, които дава тази специалност. Подобрявайки финансовата грамотност на подрастващите, „Анализирай това“ им осигурява един по-добър старт в живота, което от една страна им носи дългосрочна полза и от друга е благоприятно за развитието на гр. Русе.

Back To Top