skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Представители на Окръжен съд – Русе се срещнаха с единадесетокласници

На 18 октомври 2019 г., ден, в който се отбелязва международния ден на борба с трафика на хора, съдия Росица Радославова от Окръжен съд – Русе и прокурор Радослав Градев от Окръжна прокуратура – Русе се срещнаха с наши възпитаници в рамките на Образователна програма „Съдебната власт  – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

 

 

Съдия Радославова разясни с какво се характеризира този вид престъпна дейност, която по естеството си представлява престъпление против личността и се оприличава на „форма на съвременно робство“.

Прокурор Градев запозна учениците с особеностите на разследването и доказването на този вид престъпление и даде примери от дългогодишната си практика. Той посочи и мерките за защита, предвидени в българското законодателство по отношение на жертвите на трафик на хора, които най-често са деца, жени, социално слаби и лица в неравностойно положение.

Единадесетокласниците получиха удостоверение за участието си в Образователната програма, Конституция на Република България и брошура, предоставени от Висшия съдебен съвет.

Източник: Окръжен съд – Русе

 

 

Back To Top