skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Среща на ученици с ръководителите на Териториално статистическо бюро „Север“

На 30.10.2019 година, в рамките на Европейската седмица на професионалните умения, 25 ученици от X клас с ръководители Анета Ангелова и Теодора Иванова, посетиха Териториално статистическо бюро „Север“.

Те се срещнаха с директора г-жа Диана Самхарадзе, началник на отдел „Статистически изследвания“, г-жа Марчела Киселова и г-жа Ирена Добрева – старши експерт „Обща администрация“.

Учениците се запознаха със:

  • структурата на ТСБ „Север“ и с работата на държавните служители в институцията;
  • системата на демографската статистика;
  • методиката за провеждане на най-голямото статистическо изследване – преброяването на населението, което ще се проведе 2021 година;
  • как съвременните технологии се използват в статистическите изследвания;
  • как младите хора могат да извършат преброяване на членовете на своето домакинство.

Ръководството на ТСБ „Север“ предложи своята помощ и подкрепа при провеждането на производствената практика и стажове на учениците.

Автор: Анета Ангелова – главен учител

Back To Top