skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Участие на наши ученици в проект на СУПНЕ „Фридрих Шилер“- Русе

Събитието е осъществяване на ученически дебати, посветени на 260 години от рождението на Фридрих Шилер под надслов „Човекът играе само там, където е човек в пълното значение на думата, и е изцяло човек само там, където играе“.

Проектът е по програма „Знание и растеж“ на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. Партньори в проекта и състезатели в дебатите са представители на 4 училища – СУПНЕ „Фридрих Шилер“, ПГИУ „Елиас Канети“, МГ „Баба Тонка“ и АЕГ „Гео Милев“.

Досега са осъществени няколко събития.

На 28 май 2019 г. в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ се състоя среща с учители, представители на училищата партньори за запознаване с планираните дейности, заложени в проекта.

На 8 октомври 2019 г. се състоя втора среща с учителите от съответните училища за обсъждане и уточняване на дейностите по подготовката на учениците и провеждане на дебатите на училищно ниво до края на м. октомври.

На 20 октомври 2019 г. се състоя трета среща с представители от XII клас на съответните училища, които ще бъдат жури на дебатите, както и с председателя на журито на финалния дебат д-р Боряна Станчева – главен асистент в Русенски университет.

Представител в журито от ПГИУ „Елиас Канети“ ще бъде Илона Колева от ХІІ д клас. Участници във финалния кръг на дебатите ще бъдат Стела Дамянова от Х в клас и Мартин Маринов от Х г клас.

Ръководител на нашия отбор е г-жа Анна Гръкова – ст. учител по философия.

Предстои провеждането на дебатите на 12 ноември 2019 г., четвъртък, в 14:30 ч., в зала „Европа“ в Доходно здание.

Желаем успех на нашите състезатели!

Автор: Анна Гръкова

Back To Top