skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Участие на ученици в състезание по предприемачество в РУ „Ангел Кънчев“

На 8 октомври 2019 г. Факултет „Бизнес и мениджмънт” при Русенски университет „Ангел Кънчев” организира състезание за ученици от XI и XII клас на тема: Дигитални бизнес модели за предприемачи.

В надпреварата се включиха ученици от XII клас на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе с ръководители Даниела Цонева и Румяна Ценева – старши учители по икономически дисциплини.

Възпитаниците на гимназията, от специалност „Оперативно счетоводство“ – Аделина Йорданова, Джесика Петкова, Полина Пенкова и Таня Колева и от специалност „Икономика и мениджмънт“ – Петя Георгиева и Радолина Христова, бяха разпределени в различни отбори и се представиха достойно! Те работиха с ментори от университета.

За своето участие и показаните знания и умения по поставени икономически казуси, те,  както и техните ръководители, получиха сертификати от РУ „Ангел Кънчев“.

Сертификатът от състезанието по предприемачество се признава за равностоен на класиране от олимпиада/състезание и е равносилен на кандидатстудентски изпит, приоритетно за специалностите „Бизнес мениджмънт”, „Индустриален мениджмънт”, „Публична администрация“, „Дигитален мениджмънт и иновации“, „Бизнес информатика“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт” при Русенски университет „Ангел Кънчев”.

 

Поздравления за младите икономисти!

 

Автор: Румяна Ценева – старши учител по икономически дисциплини

Back To Top