skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Отговор на публикация на ученици

Скъпи ученици,

Ремонтът се осъществява по проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“.

Проектът е към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

През септември и октомври 2019 г. темата за ремонта отразиха множество национални и регионални медии. Учебните занятия през настоящата година се осъществяват в ПГЕЕ. Това е свързано с редица неудобства, но е необходимо време, за да бъдат извършени всички дейности, планирани при създаването на проекта и одобрени от Министерството на образованието и науката и от Министерството на културата.

По въпроса за осветеността и сигурността по улица „Дряновска“ са изпратени две писма – до ОД на МВР – Русе през октомври 2019 г. и до Община Русе на 11 ноември 2019 г. Второто писмо беше изпратено от директора на ПГ по електроника и електротехника и от мен. На 22 ноември 2019 г. ученик от XI клас създаде публикация във фейсбук. На 25 ноември 2019 г. заместник-кметът по хуманитарни дейности г-н Енчо Енчев посети на място ПГ по електротехника и електроника. С него присъстваха директорите на дирекции „Комунални дейности“ и „Екология и транспорт“ в Община Русе, както и с представител на ОД на МВР – Русе. Беше поет ангажимент да се възстанови осветлението и да се поставят нови LED осветители. Теренът зад спирката на градския транспорт при бул. „Липник“ и сградата на Средношколското общежитие ще бъде почистен и ще бъдат подновени оградите на площадката в близост. Предстои да бъдат обсъдени възможности за видеонаблюдение и асфалтиране на улицата. От октомври 2019 г. е организирано полицейско патрулиране.

По въпроса за празнуване на коледните празници още от началото на октомври 2019 г. са планирани и се подготвят няколко събития. Те са в духа на Коледа:

  • ученически конкурс за коледна картичка, картина, сурвакница, литературно произведение;
  • ученически коледен концерт, с вход безплатен, с програма, включваща песни, танци и скечове;
  • коледно сурвакане от ученици коледари.

По искане на ученическия съвет ще бъде включена благотворителна коледна акция. Начинът, по който да се осъществи, ще бъде обсъден.

Заявявам, че не съм отнела свободата на учениците да пеят, да танцуват и да се веселят. Напротив, поощрявам творческите и артистичните им изяви и таланти. След коледния концерт предстои подготовката на концерта на патронния празник.

Насърчавам постоянно Вас и Вашите учители да участвате в конкурси, състезания, обучения, проекти. За това говорят добрите новини в сайта и фейсбук страницата на училището. Винаги ще Ви подкрепям да търсите и намирате изява на своите знания, умения, дарби  и заложби.

 

С уважение,

Ан. Георгиева

Директор

Back To Top