skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Истината в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

От колектива на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

Във връзка с публикувана статия „Ние сме промяната“ на ученици от XII клас при ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе, педагогическият колектив на гимназията реши да напише отговор, съдържащ истината за атмосферата в училище, за възможностите, които се предоставят на учениците и за отношението на ръководството към учебния и извънкласния живот на възпитаниците на ПГИУ.

Ние като преподаватели сме длъжни и желаем да припомним на тази група ученици, които уронват авторитета на гимназията и в частност на директора г-жа Георгиева, че в тази гимназия се обучават общо над петстотин ученици.

Всички те имат еднакви права и задължения. На всички ученици се дава възможност да се включват в различни и разнообразни състезания, инициативи, конкурси и събития на областно и на национално ниво. В тях те постигат многобройни успехи, печелят награди, представят училището.

Това не са ли традиции???

За всички отминали празници от настоящата година учениците са имали възможност да представят своите артистични умения в училищните обичаи. Правили са го с желание и усърдие. За всяко едно участие на нашите ученици ние, учителите сме мотивирани и насърчавани от директорката на гимназията.

Това не са ли традиции???

Всички възпитаници на гимназията трябва да се гордеят, че са избрали и учат в това елитно училище – училище, от което са излезли и голям брой от техните учители!

Затова няма да позволим тази неистина в статията им да бъде използвана с користна цел!

Г-жа Георгиева е диалогичен човек и никога не е отказвала разговор, както с учениците, така и с колегите. Нека да бъдем лоялни към възпитаниците си, към техните родители и към ръководството. Учителите не са само академични специалисти, които преподават суха наука, те са и модел за подражание! Не може да бъдат оклеветявани, набеждавани и обиждани!

Промяната няма да се случи с вражда и оклеветяване. Ще се случи с почтеност и взаимно уважение към труда, старанието и постиженията на всички нас – ученици, учители, ръководство и родители!

Back To Top