skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Урок по право в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

На 17 януари 2020 г. се проведе урок по право на тема „Обезпечаване на вземанията– поръчителство, залог, ипотека“.

Съдия Антоанета Атанасова от гражданското отделение на Окръжен съд – Русе се срещна с ученици от XII клас и в рамките на един учебен час им разясни:

  • какво представляват залогът, ипотеката и поръчителството;
  • какво означава солидарна отговорност;
  • какво се случва, когато длъжникът не изпълнява доброволно своето задължение;
  • към кои вещи не може да се насочва принудително изпълнение;
  • в кои случаи единствено имущество на длъжник може да бъде изнесено за публична продан;
  • какво се случва с ипотеката при промяна на собствеността върху ипотекирания недвижим имот.

Учениците научиха как се уреждат отношенията между длъжниците, когато цялото задължение е изпълнено само от единия от длъжниците и какви права има поръчителят, ако изпълни задължението на главния длъжник.

По традиция учениците получиха Конституция на Република България и удостоверение за участието си в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

 

Източник: сайт на Окръжен съд – Русе

Back To Top