skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКА ЗА УЧЕНИЦИ

На 7 март 2020 г. приключи националния кръг на европейската олимпиада по статистика за ученици. Общо 1090 ученици от 114 училища и 43 града в България, разпределени в 412 отбора, се регистрираха за участие в Европейската олимпиада по статистика.

Състезанието се проведе в два етапа, а учениците бяха разделени в две категории: категория А: ученици от Х – ХII клас и категория Б: ученици от VIII – IX клас. В първия етап учениците решаваха тест, а във втория – всеки отбор трябваше да направи анализ на статистически данни под формата на презентация въз основа на подготвена за олимпиадата база със статистически данни в областта на туризма.

От нашата гимназия участваха седем отбора с ментори: Анета Ангелова и Магдалена Маринова. Участниците са:

  1. Отбор ПИТАГОР:

Дарина Николова – XIД

Мариан Биринджиев – XIД

Моника Денева – XIД

 

  1. Отбор: ИКОНОМИСТИ:

Елена Гатева – VIIIА

Алис Туна – VIIIА

Бояна Михайлова –  VIIIА

 

  1. Отбор KD2019

Кристина Темелкова Баева – VIIIА

Диана  Теодосиева Руменова– VIIIА

 

  1. Отбор МИЖ2004

Ивайло Токусчиев – VIIIВ

Жанет Златанова – VIIIВ

Мерт Юсуфов – VIIIВ

 

  1. Отбор ИКОРУСЕ

Анжелика Желева – XБ

Берна Юмер – XБ

Михаела Стойчева – XБ

 

  1. Отбор УСТРЕМЪТ

Мадлен Тодорова – IXВ

Елица Васкова – IXВ

Лилия Стоянова– IXВ

 

  1. Отбор СТИЛ

Мелек Расимова – VIIIБ

Стефани Тодорова – VIIIБ

Силвен Торлак – VIIIБ

Първия етап на националния кръг завършиха успешно 226 отбора от категория А и 82 отбора от категория Б. Във втория етап презентации направиха 185 отбора от категория А и 64 отбора от категория Б.

Победител в олимпиадата е отборът на  Национална финансово-стопанска гимназия – София с 97.78 точки.

Нашият отбор Питагор се представи отлично с 80,30 точки, като за презентацията им „Развитие на туризма в Северен централен район“ са отсъдени 90 точки от 100.

В категория В най-добре се представи отбор МИЖ2004 с 58,46 точки.

Поздравяваме участниците в националната олимпиада по статистика 2020 за упоритостта, знанията, аналитичните способности и отличните умения за изготвяне на компютърни презентации и работа в екип!

 

Автор: Анета Ангелова – главен учител

Back To Top