skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Преустановяване на учебните занятия

Преустановяват се учебните занятия по заповед на министъра на здравеопазването. 

Back To Top