skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Резултати на класирани участници в художествения конкурс

КОНКУРС „ДА ПРЕВЪРНЕШ СТРАХА В НАДЕЖДА“

(Елиас Канети)

ПГИУ „ ЕЛИАС КАНЕТИ“ –  РУСЕ

2020 г.

КЛАСИРАНЕ

 

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА

ЗА УЧАСТИЕ В ЛИТЕРАТУРНИ КОНКУРСИ И ЧЕТЕНИЯ В ПГИУ „ ЕЛИАС КАНЕТИ“ – РУСЕ  2015-2020 г.

 

 1. Андреа Валентинова Димитрова – ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе
 2. Илона Вихренова Колева – ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе
 3. Радолина  Любомирова Христова – ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

 

НАПРАВЛЕНИЕ ЕСЕ

 1. Ивет Георгиева Йотова – ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – Ботевград
 2. Даяна Младенова Пенкова – СУ „Христо Ботев“- Русе
 3. Мелиса Ибрахимова Бахарова – Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“- Варна

     Поощрителна награда: Теа Щърбанова – Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“ – София

 

НАПРАВЛЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

 1. Али Сунай Махмудов – ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе
 2. Ива Пламенова Дикова – АЕГ „Гео Милев“ – Бургас
 3. Румен Руменов Гулев – Национална Априловска гимназия – Габрово

     Поощрителна награда: Величка Ивайлова Райчева – ПГ по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Петрич

 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗКАЗ

 1. Антон Иванов Тодоров – СУ „Д. Маринов“ – Лом
 2. Добринка Димитрова Бацанова – ПГ по икономика и туризъм -„Проф.д-р Асен Златаров“ – Петрич

 

НАПРАВЛЕНИЕ РИСУНКА

 1. Лия Христова Петрова – АЕГ „Гео Милев“ – Бургас
 2. Десислава Цветанова Димитрова – ПЕГ „Екзарх Йосиф“ – Ловеч
 3. Алекса Кирилова Георгиева – АЕГ „Гео Милев“- Бургас

 

Поощрителни награди: Отборите на Лазар Каргов и Невелин Градов; Йордан Иванов, Петко Ивилов и  Красимир Димитров; Красимир Йонов и Владимир Владимиров – „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства“, гр. Лом

Back To Top