skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Приз „Ученик на випуск 2020“

Педагогическият съвет на свое заседание на 7 май 2020 г. удостои с приз „Ученик на випуск 2020“ Владислав Николов от ХІІА клас.

Педагогическият съвет отличи с грамоти за дейности, съпътстващи приза, Яна Златанова от ХІІА клас, Яница Димитрова от ХІІБ клас, Толга Мехмедов от ХІІГ клас, Андреа Димитрова ХІІД клас, Илона Колева от ХІІД клас и Григор Петров от ХІІД клас.

Благодарим на учениците за тяхното активно участие в училищни и извънучилищни областни, национални и международни събития, спортни и художествени изяви в състезания и конкурси, активна клубна дейност, отличен успех и издигане на името и авторитета на ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе!

Back To Top