skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

можете да получите своите служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) в сградата на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе до 28 май 2020 г., четвъртък, до 16:30 ч., в канцеларията на етаж 2.

Необходимо е да спазите противоепидемичните изисквания – отстояние на 1,5 м., носене на защитни маски, ползване на дезинфектанти.

Служебните бележки ще бъдат изпратени до Вас и по електронен път на подадените от Вас електронни адреси.

Back To Top