skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Прием в ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе за учебната 2020-2021 година

Прием в ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе

за учебната 2020-2021 година

 

Кандидатстване и подаване на документи за участие в I етап на класиране

Има три начина:

 • онлайн чрез електронната страница на МОН;
 • в училището, в което учениците са учили до VII клас;
 • в училището, в което учениците желаят да продължат образованието си.

 

Ако учениците изберат да продължат образованието си в нашето училище и решат да подадат документи при нас, е необходимо да имат предвид графика на дейностите.

 

 1. Заявления в нашето училище се подават от ученици в присъствието на техен родител.

При подаване на заявленията за участие в I етап на класиране са необходими следните документи:

 • оригинал на служебната бележка с резултатите от изпити чрез тест по БЕЛ и по математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас;
 • оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство на кандидата – само при кандидатстване в професионални гимназии;
 • документ за самоличност на кандидата.

 

 1. Документи за записване в нашето училище, в което учениците са класирани на I или на II етап:
 • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинското свидетелство.

 

 

График на дейностите

  Дати Работно време Място

ПГИУ

„Елиас Канети“,

Подаване

на документи

за участие в

I етап

на класиране

3 юли 2020 г., петък

4 юли 2020 г., събота

08:00 – 19:00 ч.

09:00 – 13:00 ч.

Ет. 1, ст. 5

Ет. 1, ст. 5

6 юли 2020 г., понеделник 08:00 – 19:00 ч. Ет. 1, ст. 5
7 юли 2020 г., вторник 08:00 – 19:00 ч. Ет. 1, ст. 5
Записване

на учениците, класирани на

I етап и подаване на документи за участие във II етап

14 юли 2020 г.,

вторник

08:00 – 19:00 ч. Ет. 1, ст. 5
15 юли 2020 г.,

сряда

08:00 – 19:00 ч. Ет. 1, ст. 5
16 юли 2020 г.,

четвъртък

08:00 – 19:00 ч. Ет. 1, ст. 5
Записване

на учениците, класирани на

II етап

 

21 юли 2020 г.,

вторник

08:00 – 19:00 ч. Ет. 1, ст. 5
22 юли 2020 г.,

сряда

08:00 – 19:00 ч. Ет. 1, ст. 5
Записване

на учениците за участие в III етап

 

24 юли 2020 г.,

 

08:00 – 19:00 ч. Ет. 1, ст. 5
27 юли 2020 г.,

 

08:00 – 19:00 ч. Ет. 1, ст. 5
Back To Top