skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Информация за бъдещите осмокласници

Информация за осмокласниците

Учебна 2020-2021 година

1. Учебници

Учебниците за VIII клас, както и задължителната художествена литература, са на сайта на училището.

 Учебният комплект по английски език:

  • за VIIIА и VIIIБ клас е Focus for Bulgaria ниво A1 и ниво A2, издателство „Пиърсън Лонгман“;
  • за VIIIВ клас е Focus for Bulgaria ниво A1, ниво A2 и ниво Б1.1, издателство „Пиърсън Лонгман“.

 Учебниците се купуват самостоятелно на адрес гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 35. Тел. номер – 0894 083227.

 2. Униформа

  • Ризи, вратовръзки и тениски се купуват на адрес: гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 11, магазин 12, фирма „Екстрийм 2010“ ООД;
  • пуловери – от гр. Русе, ул. „Николаевска“, сп. „Чайка“, „Нюанси“ ЕООД.

 3. Поощряваме учениците да изявят желание и да изберат да се включат във факултативни учебни часове по религия.

 Знанията в областта на четирите световни религии: юдаизъм, християнство, ислям и будизъм ще разкрият нови възможности:

  • за развиване на умения, необходими за живот през XXI век –например критическо и творческо мислене, езикови и презентационни умения, емоционална интелигентност, работа в екип;
  • за разширяване на кръгозора и надрастване на предразсъдъци;
  • за обогатяване на познанията, свързани с литература, изобразително изкуство, музика.
Back To Top