skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Учебници 2020-2021

 

  VIII клас      
1 Български език Просвета Азбуки М. Васева 2017
2 Литература Булвест 2000 И. Кръстева и колектив 2017
3 Английски език – разширено изучаване -VIIIа, VIIIб Пиърсън – Focus for Bulgaria A1 и A2    2017
4 Английски език – интензивно изучаване – VIIIв Пиърсън – Focus for Bulgaria A1, A2, В1.1    2017
5 Математика Архимед Здр. Паскалева 2017
6 Информационни технологии ИК „Домино“ Иван Първанов, Людмил Бонев,  2017-2019
7 История и цивилизации – 8а, 8б Булвест 2000 Андрей Пантев и колектив 2017
8 География и икономика -8а, 8б Анубис  А. Попов и Е. Илиева 2017
9 Философия Просвета – София  Е. Иванова-Варджийска и колектив 2017
10 Биология и здравно образование-8а, 8б Булвест 2000  Вл. Овчаров и колектив 2017
11 Физика и астрономия-8а, 8б Булвест 2000 М. Максимов 2017
12 Химия и опазване на околната среда- 8а, 8б Булвест 2000 С. Бенева и колектив 2017
13 Изобразително изкуство Педагог    2017
14 Музика Булвест 2000 Ел. Чендова и колектив 2017
15 Предприемачество БГ Учебник Цв. Давидков 2018
         
         
  IX клас      
1 Български език Просвета Азбуки М. Васева 2018
2 Литература Булвест 2000 В. Герджикова, Б. Пенчева 2018
3 Английски език Пиърсън – Focus for Bulgaria В1.1     
4 Руски език  Просвета – Привет А1- част 1 А. Радкова, А. Атанасова 2018
5 Немски език  Kлет – Magnet smart A1 Band 1   2018
6 Математика Архимед М. Алашка  
7 Информационни технологии ИК „Домино“ Иван Първанов, Людмил Бонев 2017-2019
8 История и цивилизации-втора част при интензивно изучаване на чужд език Булвест 2000 Искра Баева, Евг. Калинова 2018
9 География и икономика Булвест 2000 Румен Пенин 2018
10 Философия Просвета Е. Варджийска и колектив 2018
11 Биология и здравно образование Булвест 2000 О. Димитров и колектив 2018
12 Физика и астрономия Педагог 6 Евгения Бенова и колектив 2018
13 Химия и опазване на околната среда Булвест 2000 Д. Даналев и колектив 2018
15 Икономика – Обща икономическа теория Мартилен Ц. Лалева 2017
16 Бизнес комуникации  Принта ком, София; Мартилен Е. Бакалова и колектив 2018
17 Компютърен машинопис и текстообработка  Мартилен М. Ризова и Ем. Шаренска 2015
18 Обща теория на счетоводната отчетност Основи на счетоводството; Мартилен доц.д-рЛ. Петров 2018
19 Приложни програми с общо предназначение Икономическа информатика; Мартилен Деан Василев, Борис Георгиев 2019
20 Музика Булвест 2000 Ел. Чендова и колектив 2018
         
         
  X клас      
1 Български език Булвест 2000 Ангел Петров, М. Падешка 2019
2 Литература Булвест 2000 Бойко Пенчев, Виолета Герджикова 2019
3 Английски език Експрес Пъблишинг Legacy B1    
4 Руски език  Просвета – Привет А1- част 2 А. Радкова, А. Атанасова 2019
5 Немски език  Kлет, Magnet smart A1 Band 2   2019
6 Математика Архимед М. Алашка 2019
7 Информационни технологии ИК „Домино“ Иван Първанов, Людмил Бонев,  2017-2019
8 История и цивилизации Булвест 2000 Искра Баева и колектив 2019
9 География и икономика Булвест 2000 Р. Пенин и колектив 2019
10 Философия Просвета Е. Варджийска и колектив 2019
11 Биология и здравно образование Булвест 2000 Вл. Овчаров и колектив 2019
12 Физика и астрономия Педагог 6 Евгения Бенова и колектив 2019
13 Химия и опазване на околната среда Булвест 2000 Г. Нейков и колектив 2019
14 Икономическа информатика   колективна заявка  
15 Икономика на предприятието – І част  Мартилен Г. Попов, Д. Макавеева  
16 Икономика на предприятието – ІІ част  Мартилен Д. Дончев и колектив 2012
17  Обща теория на счетоводната отчетност Основи на счетоводството, Мартилен доц. д-р Л. Петров 2018
18 Стокознание  Мартилен Христо Кожухаров 2008
19 Музика Булвест 2000 Ел. Чендова и колектив 2019
         
         
  XI клас      
1 Български език Булвест 2000 Анг. Петров, М. Падешка 2020
2 Литература Булвест 2000  Б.Пенчев, Ил. Кръстева 2020
3 Английски език по професията Management I Експрес пъблишинг  
4 Руски език  Просвета- Привет А2-част1   2020
5 Немски език  Kлет, Magnet smart A2 Band 1   2020
6 Математика Архимед  М. Алашка, Г. Паскалев 2020
7 Гражданско образование Просвета Хр. Тодоров и колектив 2020
8 Икономика на предприятието – І част Мартилен Г. Попов, Д. Макавеева  
9 Икономика на предприятието – ІІ част  Мартилен Д. Дончев и колектив 2012
10 Икономика на предприятието – II и III част за XI Г Дионис В. Чаушева и колектив 2008
11 Маркетинг  ИК Люрен С 1999, „Маркетинг“
ИК Люрен  2003, „Мениджмънт на маркетинга“
Д. Доганов и колектив
Мл. Велев и кол.
12  Обща теория на счетоводната отчетност Основи на счетоводството, Мартилен доц. д-р Л. Петров 2018
13 Бизнес комуникации  „Принта ком“ София; Мартилен Е. Бакалова и колектив 2018
14 Основи на правото Мартилен Г. Стефанов и колектив 2011
15 Счетоводство на предприятието Мартилен Св. Павлова 2018
16 Фирмено право  Мартилен  Г. Стефанов  
17 Финанси- публични, корпоративни и международни Мартилен Ст. Вачков и колектив 2016
18 Статистика  Мартилен, „Обща теория на статистиката“ М. Георгиева 2017
19 Банково дело Мартилен    
20 Работа в учебно предприятие Мартилен И. Илиева и колектив 2015
21 Делова кореспонденция за XI В Мартилен  Н. Георгиева 2013
22 Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация Мартилен    
23 Стокознание  Мартилен Хр. Кожухаров 2008
         
         
  XII клас      
1 Български език Анубис  Т. Бояджиев и колектив   
2 Литература Анубис  В. Стефанов, Ал. Панов  
3 Английски език по професията Management II Експрес пъблишинг  
4 Математика Анубис  Ч. Лозанов и колектив 2001-2017
5 Свят и личност Просвета М. Грекова и колектив  
6 Електронна търговия за XII А Мартилен  Б. Койчева и Ани Главчева 2014
7 Икономика на предприятието – ІІ част за XII Г Мартилен Д. Дончев и колeктив 2012
8 Маркетинг за XII А и XII В ИК Люрен, Мениджмънт на маркетинга Д. Доганов и колектив  
9 Фирмено право за XIIA Мартилен  Г. Стефанов  
10 Финанси- публични, корпоративни и международни за XII А, XII В, XII Г Мартилен Ст. Вачков и колектив 2016
11 Статистика за XII Б Мартилен, Обща теория на статистиката М. Георгиева 2017
12 Банково счетоводство за XII Б Мартилен Св. Павлова 2011-2018
13 Застрахователно и осигурително счетоводство за XII Б Мартилен, Кратък курс записки – учебно помагало Св. Павлова 2010-2018
14 Работа в учебно предприятие XII В Мартилен колектив 2015
15 Делова кореспонденция за XII В Мартилен  Н. Георгиева 2013
16 Проектен мениджмънт за XII Д Мартилен И. Илиева и колектив 2000
17 Предприемачество Мартилен
Предприемачество и мениджмънт
Back To Top