skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Благодарност към доц. д-р Александър Петков

Училищната общност

изказва благодарност и почит към доц. д-р Александър Петков

за приноса, подкрепата и активното участие

                                                       в Обществения съвет на ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“!                                                                                

                            

Back To Top