skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Блестяща изява на ученик от ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

           И през лятната ваканция нашите ученици не спират да ни радват с успехите си.

В Национално състезание „Най–добра бизнес идея“, организирано от Министерството на образованието и науката, ученик от ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе се класира за втори етап от надпреварата.

            Целите на състезанието са:

  • насърчаване на развитието на предприемаческа култура и предприемаческо мислене и поведение;
  • предоставяне на възможност за творческа изява;
  • стимулиране на иновативността, креативността и екипната работа.

            Подготовката на учениците в състезанието е под ръководството на г-жа Румяна Ценева – ст. учител по икономически дисциплини. Талантливите млади предприемачи представят своите иновативни идеи със социална насоченост. На втори кръг от състезанието са класирани бизнес идеите на Димитър Петков и на Даниел  Кирилов – ученици от XI клас. Те участват и в републиканската надпревара.

            В националния кръг на състезанието от цялата страна се представят различни бизнес идеи на предприемчиви ученици. Най–добрите от тях са „Бандаж от рециклирани и природни продукти“, „Детски комплекс за колоездене“, „Интернет платформа за родители на деца с аутизъм“, „Искам и мога да се науча“, „Робот – мисъл за природата“ и много други.

Възпитаникът на ПГИУ „Елиас Канети“ –  Димитър Петков, участва с иновативната идея „Пластфалт“. Тя засяга опазването на околната среда и необходимостта на хората от удобство и безопастност по българските пътища. Идеята разглежда разрешение на основния проблем за замърсяване на околната среда – отпадъчната пластмаса, която се изхвърля както от фирмите, така и от домакинствата. Актуален проблем, засегнат в темата, е недоброто качество на националната пътната мрежа, както и дългите срокове по изграждането й.

ПЛАСТФАЛТ намира решение на всички тези проблеми по иновативен и общественополезен начин. Спомага за подобряването на екологичното състояние на страната и за подобряване на благосъстоянието на населението. ТАЗИ ИДЕЯ със сигурност може да се превърне в един от основните двигатели на общественото развитие!

Поздравяваме Димитър Петков за чудесното представяне и му желаем бъдещи успехи!

Автор: Румяна Ценева – ст. учител по икономически дисциплини

 

Back To Top