skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Поздравителен адрес от г-н Пенчо Милков – кмет на Община Русе

Поздравителен адрес от г-н Пенчо Милков

Back To Top