skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Проект „Икономика в движение“/ Economics on the go

Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”,

Сектор „Професионално образование и обучение“

Обява за проект Икономика в движение

Back To Top