skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

ОБЯВА
ЗА ПОДБОР ПО ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA102-078374

„ИКОНОМИКА В ДВИЖЕНИЕ”

Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”,

сектор „Професионално образование и обучение“

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ ОТ XI И ОТ XII КЛАС,
Във връзка с изпълнение на дейности по проект № 2020-1-BG01-KA102-078374
Икономика в движение“, ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе удължава срока за прием на заявления за участие в проекта до 15 октомври 2020 г.
Проектът предвижда провеждане на 2 международни мобилности в рамките на 3 седмици на общо 15 ученици за всяка мобилност, с приемаща страна Австрия, Виена за периода 14.03-03.04.2021 г. и за периода 25.04 -15.05.2021 г.
Проектът е насочен към ученици от XI и от XII клас от специалности:
  • Икономика и мениджмънт“;
  • „Бизнес администрация“;
  • „Оперативно счетоводство“.
Необходимо е кандидатите да са постигнали:
  • Годишна оценка за учебната 2019-2020 година по английски езикотличен (6) или много добър (5)
  • Среден успех от годишните оценки за учебната 2019-2020 г. по икономически дисциплиниотличен (6) или много добър (5)
Необходими документи:
  • Заявление;
  • Мотивационно писмо на български език;
  • Декларация за предоставяне на лични данни.
 
            Бланки може да получите в канцеларията на училището.
Back To Top