skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Съобщение

Уважаеми ученици,

Съгласно заповед № РД09-3610/31.12.2020 г. на Министъра на образованието и науката до 31 януари 2021 г. обучението на учениците от V до XII клас ще се провежда от разстояние в електронна среда.

Началото на II учебен срок е от 4 февруари 2021 г.

Back To Top