skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Интересен проект на VIII „в“ клас

            В първия присъствен ден от втория учебен срок, учениците от VIII „в“ клас на ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе представиха резултатите си от проект по английски език „Нов продукт на пазара в помощ на учениците“. Целта на този, както и на останалите проекти, в които учениците се включват всеки месец от учебния календар, е да развият умения за работа в екип, което е важна част от социалните и междуличностни умения, водещи до житейски и кариерни успехи.

            Развиването на уменията за сътрудничество и работа в екип между учениците преобразява атмосферата в класната стая и качествено променя ролята на учителя по време на час.

            Учениците представиха прототипи на нови униформи – суитшърти с качулка в свежи цветове, онлайн библиотека и магазин за учебници и помагала „втора употреба“, беседка, снабдена с електричество от соларни батерии, в която да прекарват време заедно, учат или отдъхват, както и универсален уред 10 в 1, снабден с 10 ученически пособия, съчетани в един джобен инструмент.

            Работейки по този проект, в класната стая се изгражда общност от съмишленици с общи правила и общи цели. Това е важно, защото в защитена среда децата се учат на търпение и толерантност, уважение и взаимопомощ и се подготвят за бъдещето, когато ще им се налага да работят с други хора по зададена цел.

            Работата в екип помага на учениците да се учат не само от учителя, а и един от друг, да събират различни идеи и да се обогатяват интелектуално от взаимодействието си с другите.

            Когато работят в екип, децата се учат на споделена отговорност – да държат на своя успех и на успеха на другите, да си помагат и да получават помощ.

            Проектът е изцяло на английски език, като това дава възможност на учениците да обогатят лингвистичните си познания извън учебния материал, да развият уменията си за презентация на чужд език, както и да разгърнат способностите си за овладяване на английското произношение.

Автор: Ива Кисьова – учител по английски език

 

Back To Top