skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Училищен конкурс „Моята бизнес идея“ при подбор на участници в Проект „Икономика в движение“/ Economics on the go

Четиридесет и две бизнес идеи участваха в училищния конкурс „Моята бизнес идея“ за подбор на участници по Еразъм + проект на училището KA102-078374 „ИКОНОМИКА В ДВИЖЕНИЕ” по програма „Еразъм +“.

Конкурсът се проведе в три поредни дни (от 04 до 06 декември 2020 г.) в образователна платформа Майкрософт Тиймс и включваше два етапа: писмено представяне на бизнес идея и устно представяне с компютърна презентация. Участваха ученици от XI и XII клас, които са не само отлични ученици, а и с много изяви в извънкласни и извънучилищни дейности. Бизнес идеите отговаряха на критериите за иновативност, приложимост, съдържателност и стил на разработката, техническо и естетическо оформление, икономическа обоснованост и рентабилност на предложения бизнес.

Участниците показаха своите комплексни знания по професионална подготовка и компютърни технологии. Аргументирано и професионално защитиха своите бизнес идеи, в които проличаха знанията им по право, маркетинг, счетоводство, бизнес комуникации и финанси. Уверено и атрактивно представиха своите презентации с отличен стил и език на изразяване, предприемачески  и технически умения.

На първо място комисията в състав: г-жа Анета Ангелова – главен учител и г-жа Десислава Игнатова – учител по професионална подготовка, класира Дарина Николова от XII „д“ клас с бизнес идея за мобилно приложение за ползване на обществен транспорт. Много атрактивно се представи Ванеса Илиева от XI „в“ клас със собственоръчно направен макет и рекламни материали за нейния бизнес „Геотермално отопление“. Много идеи бяха свързани с опазването на околната среда, здравеопазването, образованието и технологиите. Много интересни идеи представиха: Мариан Биринджиев – XII „д“, Светослав Костадинов – XI „г“ и Моника Стоянова за рециклируеми обувки, дрехи и мебели, Ален Мохаремов – XII „б“ – компания за анализ на финансово състояние и консултации, Виктория Стоянова – XI „г“ – школа за обучение по икономика, Невена Стефанова – XII“в“ – технологична компания, Фарес Алфарес – XII“д“ – система за пречистване на вода, Магдалена Пенева – XI „г“ – център за зоотерапия, Алина Любенова – XI „в“, за пшенична слама – екологична алтернатива за пластмасата. Бяха представени още много иновативни идеи за мобилни приложения, сайтове, електронни учебници, здравословни ресторанти, биогориво от кафе, фитнес центрове, къщи за гости, хотели и други.

Конкурсът постигна своите цели за засилване на мотивацията на учениците от гимназията за пълноценно усвояване на учебното съдържание, базирано на междупредметните връзки в посока предприемачество. Предоставена беше възможност на учениците за творческа изява на придобити знания, умения и компетентности в областта на предприемачеството и насърчаване на развитието на предприемаческа култура и предприемаческо мислене и поведение.

Ученикът Димитър Павлов – XII „д“ представи своята бизнес идея „Пластфалт“ , с която участва в състезанието, организирано от Министерството на образованието и науката „Най-добра бизнес идея“. Той е класиран сред първите 20 от страната и ще представи нашата гимназия в националния кръг на състезанието през април 2021 г. в Петрич, област Благоевград.

По отношение на подбора по английски език учениците се представиха много добре. Изложиха идеите си ясно, с добре подбрани думи и изрази, с добро и гладко произношение и най-важното – с огромно старание и ентусиазъм. Г-жа Евелина Копчева и г-н Драгомир Митев – учители по английски език, споделиха, че са впечатлени от оригиналността на идеите, от предварителната езикова подготовка и усърдието, с което предложенията бяха представени.

Гладкото владеене на английски език е важно, защото работният език на проекта е английски език. Участниците ще осъществят стажа си в австрийско предприятие на английски език в рамките на 3 седмици. Освен това, учениците, изучаващи немски език в училище, ще имат възможност да упражнят наученото в реална немскоезична среда.

Идеите са важни, осъществяването им в реалния ни живот е още по-важно и общуването по темата на български език и на чужди езици е неизменна част от този процес.

Изготвил: Анета Ангелова – главен учител и координатор на проекта

Back To Top