skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Класиране на участници в конкурс за художествена творба на тема „Да се опълчиш срещу разбираемото“ Елиас Канети 2021 г.

Класиране по направления

НАПРАВЛЕНИЕ ЕСЕ

 1. Мария Димитрова Димитрова – ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе
 2. Жанета Николаева Дудина – НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ – гр. София
 3. Стела Валентинова Ставрева – ЗПГ ,,Климент Аркадиевич Тимирязев – Сандански

НАПРАВЛЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

 1. Биляна Цветанова Нинкова – Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“- Монтана
 2. Георгия Тодорова Чиликова – ЗПГ ,,Климент Аркадиевич Тимирязев‘‘- Сандански
 3. Боян Димитров Николов – 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – София

НАПРАВЛЕНИЕ РИСУНКА

 1. Александра Петрова Коцева – ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе
 2. Магдалена Светлозарова Пенева- ПГИУ „Елиас Канети“- Русе
 3. Елена Миланова Гьорева – МГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив

Поощрителна награда

 1. Радост Георгиева Грозева – СУ ,,Проф д-р Асен Златаров“- Първомай (направление есе )
 2. Елизабет Ивайлова Чолакова – ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе (направление стихотворение)

Специална награда

за участие в литературни конкурси и четения в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе 2016-2021 г. 

Али Сунай Махмудов – ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

Back To Top