skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Състезание на тема „Предизвикателства пред обществото, породени от социалната дистанция – да се справим зедно!“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“

На 29 април 2021 г. се проведе междурегионално онлайн състезание на тема „Предизвикателства пред обществото, породени от социалната дистанция – да се справим зедно!“, организирано от катедра „Мениджмънт и социални дейности“, към факултет „Бизнес и мениджмънт“ на РУ „Ангел Кънчев“.

Включиха се девет отбора с участници от средни училища и професионални гимназии в Русе  – СУ „Христо Ботев“, АЕГ „Гео Милев“, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, ПГИУ „Елиас Канети“, ПГО „Недка Иван Лазарова“, СУ „Майор Атанас Узунов“ – и студенти от специалностите „Бизнес и мениджмънт“ и „Социални дейности“ в Русенски университет.

Събитието се провежда в подкрепа на годината на солидарността и социалната свързаност.

От нашата гимназия участие взе един отбор от следните ученици от XII „б“ клас, специалност „Оперативно счетоводство“ – Даниел Кирилов, Даяна Васкова, Ален Мохаремов, Пламена Димитрова и Алекс Георгиев.

Екипът работи по конкретен казус, зададен в началото на състезанието по подтема „Възможности за социално включване на хора в затруднено /неравностойно/ положение“.

Всички отбори, представиха своите разработки пред жури от преподаватели от РУ „Ангел Кънчев“, с председател проф. дн Сашо Нунев.

Нашите ученици се представиха отлично, като демонстрираха комплексни знания и умения по икономика, счетоводството, финанси и предприемачество.

Беше отличен по един отбор победител в пет категории – за иновативност, за креативност, за приложимост, за екипна работа, за социален ефект.

Победител в категория „Социален ефект“ е отбора на ПГИУ „ Елиас Канети“!      

Браво, амбициозни, креативни и знаещи ученици! Радва ни Вашето чувство на загриженост и подкрепа към хората в неравностойно положение.

Всички членове на отбори получиха сертификат за участие, който се признава за равностоен на класиране от олимпиада/състезание и се приема като кандидатстудентски изпит за предварително записване в специалностите „Социални дейности“, „Бизнес мениджмънт“, „Информатика и информационни технологии в бизнеса“ и „Дигитален мениджмънт и иновации“ на Русенския университет „Ангел Кънчев”.

 

Автор на текста и ръководител на отбора: Теодора Иванова – ст. учител по икономически дисциплини

Back To Top