skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

График на дейностите във връзка с приема в VIII клас в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

График на дейностите по приема в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

I. Подаване в ПГИУ „Елиас Канети“ на документи за участие в първи етап на класиране:

 • 5 юли 2021 г., понеделник

            08:00 ч. – 19:00 ч.

 • 6 юли 2021 г., вторник

08:00 ч. – 19:00 ч.

 • 7 юли 2021 г., сряда

08:00 ч. – 19:00 ч.

II. Записване на приетите ученици на I етап на класиране в ПГИУ и подаване на заявление за участие във II етап на класиране:

 • 14 юли 2021 г., сряда

08:00 ч. – 19:00 ч.

 • 15 юли 2021 г., четвъртък

08:00 ч. – 19:00 ч.

 • 16 юли 2021 г., петък

08:00 ч. – 18:00 ч.

 • Записване на приетите ученици на ІІ етап на класиране:
 • 21 юли 2021 г., сряда

08:00 ч. – 18:00 ч.

 • 22 юли 2021 г., четвъртък

08:00 ч. – 17:00 ч.

III. Документи за участие в III етап на класиране се подават от 26 до 27 юли 2021 г. включително в деловодството на училището.

           

IV. Необходими документи при записване в VIII клас в ПГИУ „Елиас Канети“

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар;
 • служебна бележка от резултатите на НВО по български език и литература и по математика;
 • лична карта.
Back To Top