skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Съобщение за родителска среща

Уважаеми родители на ученици в VIII клас,

ще се проведе родителска среща на 13 септември 2021 г. от 17:30 ч. в класни стаи 2, 5, 6 и 7 на първия етаж в сградата на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе при спазване на противоепидемичните мерки.

Back To Top