skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Среща с представители на Русенска търговско-индустриална камара

На 23 септември 2021 г. в ПГИУ „Елиас Канети“ се проведе презентационна среща с учениците и представители на Русенска търговско-индустриална камара. Срещата бе открита от изпълнителния директор на Русенската търговско-индустриална камара Милен Добрев, възпитаник на ПГИУ „Елиас Канети“, който запозна учениците накратко с дейността на камарата.

Фокус на срещата бе презентиране пред 12-класниците на идеи как да развият свои бизнес идеи чрез проект FINE2WORK – Насърчаване на финансови, дигитални и предприемачески компетенции за уязвими лица с ограничен достъп до пазара на труда, финансиран от Европейския съюз по Програма „Еразъм +“.

Друг акцент в срещата бе представянето на финалната част по проект Letz Retail. Проектът има за цел да даде отговор на предизвикателствата, с които се сблъскват много собственици на малки магазини, мениджъри и самостоятелно заети хора, когато става въпрос за привличане на потребители/посетители в техните магазини, като предлага програма за обучение, която ще им даде знания, умения и компетенции за трансформиране на бизнеса им в устойчив, екологичен и природосъобразен. Преди края на срещата бе представен и проект Better Incubator, свързан със социалното предприемачество сред учениците.

Благодарим на представителите на Русенска търговско-индустриална камара и продължаваме нашето сътрудничество по европейски проекти.

През тази учебна година ще създадем клуб „Проекти“ с ръководител г-жа Соня Арнаудова – учител по английски език. Ученици, които имат идеи и желание да работят по проекти, са добре дошли.

 

 

Back To Top