skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Ванеса Илиева – Кмет за един ден

Кмет за един ден 2021

На 12.10.2021 г. се проведе инициативата ,,Кмет за един ден“ 2021. В нея взеха участие четиринадесет ученици от гимназии и средни училища в Русе. Представител на нашата гимназия бе Ванеса Илиева – ученичка от XII „в“ клас, специалност ,,Бизнес администрация“ и носител на награда „Ученик на годината“ 2021.

„Участието ми в тази инициатива беше много ползотворно за моята бъдеща реализация. В разговора ни с г-н Пенчо Милков – кмет на Русе, бяха представени идеи, мои и на другите участници, за модернизиране на нашия прекрасен град. Тази среща допринесе за моето кариерно ориентиране и перспектива в тази сфера“, казва Ванеса Илиева.

Back To Top