skip to Main Content
Телефон 082-834510 Адрес: гр: Русе, ул. "Борисова" 22

Класирани творби на участниците в Конкурса за художествена творба на тема „Да разглобиш шума“ Елиас Канети

Класирани творби на участниците в Конкурса за художествена творба на тема „Да разглобиш шума“ Елиас Канети (из „Записки 1954-1993“)

учебна 2021-2-22 година

 

Комисията по оценяване класира следните ученически литературни творби и рисунки:

НАПРАВЛЕНИЕ ЕСЕ

 1. Мая Боянова Асенова – Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски” – Монтана
 2. Наталия Петьова Цветанова – ПГ по туризъм „Алеко Константинов” – Плевен
 3. Велислава Юлиянова Щерева – АЕГ „Гео Милев“ – Русе

 

НАПРАВЛЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

 1. Иван Иванов Бучов -ПГ „Христо Ботев” – Дупница
 2. Анастасия Стефанова Златарска – ПГ„Христо Ботев“ – Дупница
 3. Елена Ивайлова Андреева – Първа езикова гимназия – Варна

 

НАПРАВЛЕНИЕ РИСУНКА

 1. Мира Мирославова Дянкова – Първа езикова гимназия – Варна
 2. Никол Некезова – ПГИУ „Елиас Канети” – Русе
 3. Катерина Тодорова Кацарова – НУИИ „Илия Петров“ – София

 

Комисията по оценяване присъжда поощрителна награда в направление „Рисунка“ на:

 1. Магдалена Пенева – ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе
 2. Карина Валериева Спасова – „Арт ателие „Дон Кези“ – Дупница
 3. Максим Мартин Коларов – СУ „Марин Дринов“ – София

 

Комисията по оценяване присъжда специална награда за участие в литературни конкурси и четения в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе 2016-2021 г. на Стела Стоянова Дамянова от ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе.

 

Благодарим за участието и пожелаваме още повече успехи и творчески изяви на всички участници!

 

Back To Top