Г Р А Ф И К за провеждане на изпитните сесии за определяне на годишни оценки по учебните предмети от учебния план на специалност „Митническа и данъчна администрация”, Х клас, самостоятелна форма на обучение за учебна 2017/2018 година

ПГ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпитните сесии за определяне на годишни оценки по учебните предмети от учебния план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

Х клас,самостоятелна форма на обучение

за учебна 2017/2018 година

 

№ по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

професия „Данъчен и митничеки посредник”

Редовна изпитна сесия

Време

Нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

 

 

октомври 2017

 

 

 

 

1.       

Английски език ЗП

6.10.2017

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

2.       

Физическо възпитание и спорт ЗП

10.10.2017

09.00

Спортна площадка

Юли 2018

Септември 2018

3.       

Информационни технологии ЗП

12.10.2017

09.00

Каб. 20а

Юли 2018

Септември 2018

4.       

Етика и право ЗП

18.10.2017

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

5.       

История и цивилизация ЗП

27.10.2017

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

 

 

януари 2018

 

 

 

 

6.       

Стокознание ЗПП

04.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

7.       

Стокознание – учебна практика ЗПП

08.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

8.       

Физика и астрономия ЗП

12.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

9.       

Бизнес комуникации ЗПП

15.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

10.   

География и икономика ЗП

19.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

11.   

 Математика ЗП

23.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

12.   

Биология и здравно образование ЗП

26.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

13.   

Български език и литература ЗП

29.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

 

 

април 2018

 

 

 

 

14.   

Счетоводство на предприятието ЗПП

10.04.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

15.   

Счетоводство – уч. практика ЗПП

13.04.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

16.   

Икономическа информатика – учебна практика ЗПП

19.04.2018

09.00

Каб. 20а

Юли 2018

Септември 2018

17.   

Макроикономика ЗПП

20.04.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

18.   

Химия и опазване на околната среда ЗП

24.04.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

19.   

Немски език ЗП

30.04.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

               

 

 

 

Административни

Новини

  • БДП

     Правила за безопасно движение по пътищата   ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Обърнете внимание на вашите деца за особеностите и опасностите по пътя и на уличното движение. Дискутирайте с тях ситуациите, които ще бъдат споделени по долу, ако са приложими за пътя, който ученикът трябва да измине от вкъщи до училище. Преди всичко желаем да привлечем...

    Прочетете още...

Новини от Teacher.bg

В момента има 4  гости и няма потребители и в сайта


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.