Г Р А Ф И К за провеждане на изпитните сесии за определяне на годишни оценки по учебните предмети от учебния план на специалност „Митническа и данъчна администрация”, ХІ клас, самостоятелна форма на обучение за учебна 2017/2018 година

ПГ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпитните сесии за определяне на годишни оценки по учебните предмети от учебния план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

ХІ клас,самостоятелна форма на обучение

за учебна 2017/2018 година

 

№ по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

професия „Данъчен и митничеки посредник”

Редовна изпитна сесия

Време

Нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

 

 

октомври 2017

 

 

 

 

1.      

Отчитане на външнотърговските сделки ЗПП

6.10.2017

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

2.      

Отчитане на външнотърговските сделки - учебна практика ЗПП

18.10.2017

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

3.      

История и цивилизация ЗП

27.10.2017

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

 

 

януари 2018

 

 

 

 

4.      

Организация и технология на митническата дейност ЗПП

04.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

5.      

Организация и функциониране  на митническата дейност – учебна практика ЗПП

12.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

6.      

 Математика ЗП

23.01.2018

09.00

Каб. 18

Юли 2018

Септември 2018

               

 

 

Административни

Новини

  • БДП

     Правила за безопасно движение по пътищата   ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Обърнете внимание на вашите деца за особеностите и опасностите по пътя и на уличното движение. Дискутирайте с тях ситуациите, които ще бъдат споделени по долу, ако са приложими за пътя, който ученикът трябва да измине от вкъщи до училище. Преди всичко желаем да привлечем...

    Прочетете още...

Новини от Teacher.bg

В момента има 4  гости и няма потребители и в сайта


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.