Статии

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ”– РУСЕ

 

 

Г Р А Ф И К

 

за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки,

с ученици в самостоятелна форма на обучение

за учебната 2018/2019 година,

сесия месец  ОКТОМВРИ

А. По учебните предмети от учебния план на специалност „Митническа и данъчна администрация “- ХІ клас :

 

по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

професия „Данъчен и митнически посредник”

Редовна изпитна сесия

Време

Начален час

Място

Първа поправителна сесия

Втора поправителна сесия

1.      

Английски език ЗП

01.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

2.      

Организация и технология на митническата дейност ЗПП

08.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

3.      

Физическо възпитание и спорт ЗП

15.10.2018

12.00

Спортна площадка/ физк.салон

Юли 2019

Септември 2019

4.      

Математика ЗП

17.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

5.      

Организация и функциониране  на митническата дейност УП

25.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

6.      

Български език и литература ЗИП

31.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

 

Б. По учебните предмети от учебния план на специалност „Оперативно счетоводство - ХІІ  клас:

№ по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Оперативно счетоводство”,

професия „Оперативен счетоводител”

Редовна изпитна сесия

Време

нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

1.

Предприемачество ЗПП

08.10.2018

09.00

Каб.25

Май 2019

Август 2019

2.

Математика ЗП

17.10.2018

09.00

Каб.25

Май 2019

Август 2019

3.

Български език и литература ЗП

31.10.2018

09.00

Каб.25

Май 2019

Август 2019


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.