Статии


ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ”– РУСЕ

 

 

Г Р А Ф И К

 

 

 

за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки,

 

с ученици в самостоятелна форма на обучение

 

 за учебната 2018/2019 година,

 

редовна сесия през месец януари

 

 

 

А. По учебните предмети от учебния план на специалност  „Митническа и данъчна администрация “- ХІ клас

 

 

 

 по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

професия „Данъчен и митничеки посредник”

Редовна изпитна сесия

Време

Нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

1.      

География и икономика- ЗИП

07.01.2019

09.00

Каб. 18

Юли 2019

Септември 2019

2.      

Философия-ЗП

10.01.2019

09.00

Каб. 18

Юли 2019

Септември 2019

3.      

История и цивилизация-ЗП

14.01.2019

09.00

Каб.18

Юли 2019

Септември 2019

4.      

Български  език  и литература-ЗП

16.01.2019

09.00

Каб. 18

Юли 2019

Септември 2019

5.      

Право-ЗПП

21.01.2019

09.00

Каб. 18

Юли 2019

Септември 2019

6.      

Финанси-ЗПП

24.01.2019

09.00

Каб. 18

Юли 2019

Септември 2019

7.      

Статистика- ЗПП

28.01.2019

09.00

Каб.18

Юли 2019

Септември 2019

8.      

Организация и функциониране на митническата дейност-УП

31.01.2019

09.00

Каб.18

Юли 2019

Септември 2019

 

 

 

 

 

Б. По учебните предмети от учебния план на специалност  „Оперативно счетоводство“- ХІІ клас

 

 

 

№ по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Оперативно счетоводство”,

професия „Оперативен счетоводител”

Редовна изпитна сесия

Време

Нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

1.

Свят и личност- ЗП

10.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли  2019

2.

История и цивилизация-ЗИП

14.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли  2019

3.

Финансов  и данъчен контрол-ЗПП

24.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли  2019

4.

Статистика-ЗПП

28.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли  2019

 

 

 

В. По учебните предмети от учебния план на специалност  „Митническа и данъчна администрация “- ХІІ клас

 

№ по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

професия „Данъчен и митничеки посредник”

Редовна изпитна сесия

Време

Нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

1.

Математика- ЗП

07.01.2019

09.00

Каб. 18

Май 2019

Юли2019

2.

Свят и личност- ЗП

10.01.2019

09.00

Каб. 18

Май 2019

Юли 2019

3.

История и цивилизация-ЗИП

14.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли 2019

4.

Български  език  и литература-ЗП

16.01.2019

09.00

Каб. 18

Май 2019

Юли 2019

5..

Български език и литература- ЗИП

17.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли2019

6.

Организация и технология на митническата дейност-ЗПП

21.01.2019

09.00

Каб. 18

Май 2019

Юли 2019

7.

Физическо възпитание и спорт-ЗП

23.01.2019

14.30

Физк.салон/сп. площ.

Май 2019

Юли 2019

 

Финанси-ЗПП

24.01.2019

09.00

Каб. 18

Май 2019

Юли 2019

9.      

Предприемачество- ЗПП

28.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли 2019

10. 

Организация и функциониране на митническата дейност-УП

31.01.2019

09.00

Каб.18

Май 2019

Юли 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ”– РУСЕ

Г Р А Ф И К (архив)

 

за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки,

с ученици в самостоятелна форма на обучение

за учебната 2018/2019 година,

сесия месец  ОКТОМВРИ

А. По учебните предмети от учебния план на специалност „Митническа и данъчна администрация “- ХІ клас :

 

по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Митническа и данъчна администрация”,

професия „Данъчен и митнически посредник”

Редовна изпитна сесия

Време

Начален час

Място

Първа поправителна сесия

Втора поправителна сесия

1.      

Английски език ЗП

01.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

2.      

Организация и технология на митническата дейност ЗПП

08.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

3.      

Физическо възпитание и спорт ЗП

15.10.2018

12.00

Спортна площадка/ физк.салон

Юли 2019

Септември 2019

4.      

Математика ЗП

17.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

5.      

Организация и функциониране  на митническата дейност УП

25.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

6.      

Български език и литература ЗИП

31.10.2018

09.00

Каб. 25

Юли 2019

Септември 2019

 

Б. По учебните предмети от учебния план на специалност „Оперативно счетоводство - ХІІ  клас:

№ по ред

Учебни предмети по учебен план на специалност „Оперативно счетоводство”,

професия „Оперативен счетоводител”

Редовна изпитна сесия

Време

нача-лен час

Място

Първа поправи-телна

сесия

Втора поправителна сесия

1.

Предприемачество ЗПП

08.10.2018

09.00

Каб.25

Май 2019

Август 2019

2.

Математика ЗП

17.10.2018

09.00

Каб.25

Май 2019

Август 2019

3.

Български език и литература ЗП

31.10.2018

09.00

Каб.25

Май 2019

Август 2019


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.