ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

 
ПРЕДМЕТ КЛАС ИЗДАТЕЛСТВО АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ забележка
валидни издания
Български език, ЗП 8 "Булвест 2000" ООД А. Петров и колектив 2017
Литература, ЗП 8 "Булвест 2000" ООД И. Кръстева и колектив 2017
Английски език 8 организирана доставка    
Математика, ЗП 8 Колективна заявка    
Информационни технологии 8 Колективна заявка    
Биология и здравно образование 8 "Булвест 2000" ООД Владимир Овчаров и колектив 2017
Физика и астрономия 8      
География и икономика, ЗП 8 ИК Анубис ООД А. Попов и Е. Илиева 2017
История и цивилизация 8 "Булвест 2000" ООД Андрей Пантев и колектив 2017
Химия и ООС, ЗП 8 "Булвест 2000" ООД С. Бенева и колектив 2017
Философия, ЗП 8 Просвета - София АД Е. Иванова-Върджийска и колектив 2017
Изобразително изкуство, ЗП 8 Педагог  Мариета Савчева, Елена Панайотова и др. 2017
Предприемачество 8 Мартилен София
Предприемачество и мениджмънт
К. Тодоров 2009
Български език, ЗП 9 "Булвест 2000" ООД А. Петрова, Мая Падешка  
Литература, ЗП 9 "Булвест 2000" ООД В.Герджикова, Б. Пенчева 2012-2017
Математика, ЗП 9 Колективна заявка    
Биология и здравно образование 9 "Булвест 2000" ООД О. Димитров и колектив 2018
Физика и астрономия 9      
География и икономика, ЗП 9 Анубис А. Попов    2018
История и цивилизация, ЗП 9 Булвест Искра Баева, Евг. Калинова 2018
Руски език А1 9 Привет А.Радкова, А. Атанасова 2018
Немски език ІІ ЧЕ, ЗП 9 Колективна заявка    
Информатика за 9 клас Програмиране на С++ Коала Прес Лилия Иванова, Виолета Вазова 2012
Информационни технологии 9 Колективна заявка    
Химия и ООС, ЗП 9 "Булвест 2000" ООД Д.Даналев и колектив 2018
Философия, ЗП 9 Просвета Е. Варджийска и колектив 2018
Български език, ЗП 10 "Булвест 2000" ООД К. Димчев и кол.   
Литература, ЗП 10 Просвета - София АД Ал. Шурбанов и колектив  
Математика, ЗП 10 ИК Анубис ООД Ч. Лозанов и колектив 2001-2017
Биология и здравно образование 10 "Булвест 2000" ООД О. Димитров и колектив 2001-2017
Физика и астрономия 10      
География и икономика, ЗП 10 "Булвест 2000" ООД Р. Пенин и колектив 2012-2017
История и цивилизация, ЗП 10 Просвета - София АД Г. Марков и колектив 2012-2017
         
Немски език ІІ ЧЕ, ЗП 10 Летера, Пловдив, Deutsch ist IN-І част Л. Мавродиева и колектив 2002-2017
Информационни технологии 10 Колективна заявка    
Химия и ООС, ЗП 10 "Булвест 2000" ООД Г. Нейков и колектив 2002-2017
Етика и право, ЗП 10 ИК Анубис ООД Ив. Колев и колектив 2001-2017
Икономическа информатика, ЗПП 10а,г; 11д Колективна заявка    
Български език, ЗП и ПП 11 ИК Анубис ООД Т. Бояджиев и колектив   
Литература, ЗП и ПП 11 ИК Анубис ООД В. Стефанов, Ал. Панов  
Математика, ЗП 11 ИК Анубис ООД Ч. Лозанов и колектив 2001-2017
География и икономика, ПП 11 Просвета  Н. Димов и колектив 2012-2017
История и цивилизация, ЗП 11 ИК Кръгозор Й. Андреев и колектив 2012-2017
Философия, ЗП 11 ИК Анубис ООД Ив. Колев, Р. Пожарлиев 2001-2017
Български език, ЗП и ПП 12 ИК Анубис ООД Т. Бояджиев и колектив   
Литература, ЗП и ПП 12 ИК Анубис ООД В. Стефанов, Ал. Панов  
Чужд език по професията - Английски език 12 учебник - New Insights into Business
издателство - Pearson
Graham Tullis, Tonya Trappe  
Математика, ЗП 12 ИК Анубис ООД Ч. Лозанов и колектив 2001-2017
География и икономика 12 учебни помагала за ДЗИ    
Свят и личност 12 Просвета Майа Грекова и колектив  
Икономика - Обща икономическа теория 9   Цонка Лалева 2017
Икономика на предприятието - І част 10б,в; 11г  Мартилен Георги Попов, Добрина Макавеева  
Икономика на предприятието - ІІ част 10в; 11б,г; 12 г Мартилен Димитър Дончев и кол. 2012
Икономика на предприятието - І част 10д Дионис Виолета Чаушева и колектив 2008
Икономика на предприятието - ІІ част 10д;11д Дионис Виолета Чаушева и колектив 2008
Икономика на предприятието - ІІІ част 11д Дионис Виолета Чаушева и колектив 2008
Макроикономика 10а,б,в,г,д Мартилен Методи Кънев  
Маркетинг 11а,д и 12а,в  ИК Люрен С 1999, "Маркетинг"
ИК Люрен  2003, "Мениджмънт на маркетинга"
Д. Доганов, Здр. Младенов, Р. Панова
Мл. Велев и кол.
 
 Обща теория на счетоводната отчетност 9 а,б,г,д  и  11в        Основи на счетоводството, Мартилен доц. д-р Л. Петров 2015
Счетоводство на предприятието 10 а, б, г,д; 11б,г,д;12б
Мартилен Светла Павлова 2013
Бизнес комуникации 9д; 10б,в,г; 11в, 12а "Принта ком" София Ева Бакалова 2011
Основи на правото 10д;11а,б,в,д Мартилен Георги Стефанов и колектив 2011
Търговско счетоводство 11б Дионис доц . Райна Начева 2012
Организация и техника на търговските плащания 11а Мартилен Радко Радков и Даниела Малчева 2012
Фирмено право 11г, 12а Мартилен  Георги Стефанов  
Финанси публични, корпоративни и международни 11б,г,д,12а,в,г Мартилен колектив 2011
Статистика 11а,в,г,д, 12б Мартилен, "Обща теория на статистиката" Мита Георгиева 2017
Банково счетоводство 12б Мартилен Светла Павлова 2011-2017
Бюджетно счетоводство 11б ФОРКОМ София Ст. Стоянов и колектив 2005
Застрахователно и осигурително счетоводство 12б Мартилен, Кратък курс записки - учебно помагало Светла Павлова 2010-2017
Обща икономическа теория 9а,б,в,г,д Мартилен Цонка Лалева 2017
Стокознание 10 г
11 г, д
Мартилен Христо Кожухаров 2008
Електронна търговия 11а,12а Мартилен  (колективна заявка) Биляна Койчева и Ани Главчева 2014
Работа в учебно предприятие 11 а,б,в,г,д и 12в Мартилен колектив 2015
Делова кореспонденция 11 в, 12 в Мартилен  Николина Георгиева 2013
Компютърен машинопис и текстообработка 9 в, 10 в Мартилен Милка Ризова и Емилия Шаренска 2015
Проектен мениджмънт 12д Мартилен И.Илиева и колектив 2000
Предприемачество 12 Мартилен София
Предприемачество и мениджмънт
К. Тодоров 2009

 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.