П Р А В И Л Н И К
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ


За отваряне на Правилника кликнете тук.

  ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

                                                               В ПГИУ „ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

 

За отваряне на Кодекса кликнете тук.


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.