МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ
 Агресиите

Учениците, склонни към насилие, са агресивни в поведението си и към възрастните. Те обикновено са израснали в семейства без много състрадание и топлина, особено в ранното детство. Това не означава, че са изоставени или занемарени. Те може да бъдат деца, за които се грижат добре – според външни критерии (храна, грижа за здравето и материална обезпеченост). Техните родители обаче повече се грижат за физическите им нужди, и по-малко за вътрешните им потребности и чувства. Това обикновено са отстъпчиви и студени родители. Те не поставят граници, не са взискателни, толерират агресивното поведение, непоследователни са при налагане на наказанията (по-често физически, а с това и агресивни), реагират остро, когато изгубят търпение и когато децата им преминат неясно поставените граници.

Наблюдава се и  група ученици, които са едновременно и насилници, и жертви. Обикновено такива деца са насилвани от някои “по-силни” връстници и си отмъщават, като насилват някой по-слаб от тях. Те са най-рискови по отношение на бъдещото си развитие и израстване, защото търпят последиците и на единия, и на другия профил. Както и децата жертви, те са с ниско самоуважение и са по-слабо приети от връстниците си. От друга страна обаче, подобно на децата насилници те имат съзнанието, че не могат да контролират поведението си. Освен всички изброени качества, те са и по-лоши ученици. Тези ученици са особено рискови, най-често са склонни да стигнат до крайност (дори убийство) и с тях трябва да се работи за развитие на всички онези социални умения, в които обучаваме и жертвите, и насилниците.

 

 Вредата от алкохола

Алкохолът е една от чумите на обществото. Характерен е с това че вреди не само на личността но и на обществото. Алкохоликът деградира и е способен на жестокости и престъпления. При него постепенно изчезва чувството за дълг и тактичност към околните, а в поведението му започват да доминират инстинктите. По този начин в нетрезво състояние се извършват убийства, побои, злополуки, катастрофи, самоубийства.

 

Вреди от тютюнопушенето

 Факти за вредата от тютюнопушене

Рискът от настъпване на смърт вследствие на рак на белия дроб е повече от 23 пъти по-висок при мъжете, които пушат, отколкото при непушачите и 13 пъти по-висок за жените пушачки;

Тютюнопушенето убива от 1/3 до половината от тези, които пушат, а пушачите умират средно с 15 години по-рано, отколкото непушачите;

Тютюнът е причина за един от всеки 10 смъртни случая в световен мащаб и е отнел живота на около 5.5 милиона души 2009 г. Ако тенденциите сe запазят, бройката ще расте до около 7-8 милиона до 2030 г.;

Най-голям процент пушачи има в Гърция (42%), следвана от България (39%), Латвия (37%), Румъния, Унгария, Литва, Чехия и Словакия (всички по 36%);

14% от непушачите и 23% от пушачите са изложени на тютюневия дим на други пушачи всекидневно;


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.