Планът за дейността на ПГИУ „Елиас Канети" през учебната 2018/2019 година може да бъде прочетен тук.

За по-удобно възприемане след зареждането на документа в съседния прозорец вдясно извършете следното:

1. Вдясно на черния екран кликнете върху знака >> (отдолу „изплува" надпис Инструменти);

2. От появилото се падащо меню изберете „Превъртане обратно на часовниковата стрелка" (Counterclockwise);

3. Подберете удобен мащаб, например 100% или 150% (така и така ще превъртате екрана за следваща страница).


 Tyxo.bg counter

                               Copyright © 2014 ПГИУ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ.